Początkujący Przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorcy

Inwestycje

Budowa stacji gazowej

Stacja gazowa jest zespołem urządzeń pełniącym funkcje uzdatniania gazu, redukcji oraz regulacji jego ciśnienia, a także mierzenia parametrów lub rozdziału gazu.

Podział stacji gazowych

Stacje gazowe podzielić można na następujące grupy w zależności od funkcji, jakie pełnią:
– redukcyjne – chronią gaz i zainstalowane zabezpieczenia przed wzrostem lub spadkiem ciśnienia,
– pomiarowe – mierzą strumień objętości, masy oraz energię gazu,
– redukcyjno – pomiarowe – są połączeniem stacji redukcyjnej z pomiarową,
– redukcji gazu na przyłączu – jeszcze stacja gazowa mająca przyłącza o konkretnych parametrach.

Kiedy niezbędna jest budowa stacji gazowej?

Budowa stacji gazowej jest niezbędna, aby zaspokoić podstawowe potrzeby klientów, jakimi są zatankowanie samochodu oraz kupno butli gazowej. Niektóre stacje gazowe umożliwiają także klientom zrobienie podstawowych zakupów spożywczych, zakup ciepłego posiłku lub napoju, a także możliwość skorzystania z toalety lub umycie auta.

Dokumenty potrzebne do budowy stacji

Budowa stacji LPG wymaga dużej ilości pieniędzy oraz załatwienia wielu formalności.
Pierwszym krokiem jest opinia fachowca, który określi, jakie są szanse na powodzenie inwestycji. Kolejny etap to uzyskanie tytułu prawnego do działki, która dobrze by zaopatrzona była już w przyłącze energetyczne. Następnie należy uzyskać w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy informacje, czy na danym gruncie może powstać stacja gazowa.
Kolejnym działaniem jest sporządzenie aktualnej mapki działki oraz uzyskanie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Później załatwić trzeba oryginał wypisu z rejestru gruntów i przygotować projekt stacji. Kolejnym etapem budowy stacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowania obiektów stacji oraz montaż rurociągów i dystrybutorów. Po wybudowaniu stacji trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie i koncesje z Urzędu Regulacji Energetyki.
Ostatnim krokiem po uzyskaniu koncesji jest zawiadomienie następujących instytucji w celu zweryfikowania zgodności budowy z projektem:
– Inspekcji Ochrony Środowiska,
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– Państwowej Inspekcji Pracy,
– Państwowej Straży Pożarnej.

Wymogi jakie trzeba spełniać żeby zdobyć koncesję i prowadzić stację

Aby móc sprzedawać paliwo ciekłe, należy spełnić następujące warunki:
– posiadacie meldunek/ miejsce zamieszkania lub firmy w unii europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej,
– mieć zdolność finansową umożliwiającą płynne prowadzenie stacji,
– zaangażować do pracy wykwalifikowany personel,
– zdobyć pozytywną decyzję o pozwolenie na budowę,
– umieć terminowo opłacone podatki w Urzędzie Skarbowym.